Anterior Urmator
Întâia poruncă. Psalmi necanonici. Versuri
pag. 8 - 9 din 100