Anterior Urmator
Întâia poruncă. Psalmi necanonici. Versuri
pag. 6 - 7 din 100