Anterior Urmator
Întâia poruncă. Psalmi necanonici. Versuri
pag. 14 - 15 din 100