Anterior Urmator
Întâia poruncă. Psalmi necanonici. Versuri
pag. 10 - 11 din 100