Răspunsuri pentru Anne. Ucenic în dragoste. Sonettina
24 Lei

Solicita voucher

RO

Răspunsuri pentru Anne. Ucenic în dragoste. Sonettina

Autor:     Ovidiu Oana-pârâu

Editie 2018
1 volume
172 pagini
Editura: WWW.CORESI.NET
ISBN: 978-606-8891-28-6
Această frumoasă carte de sonete are o introducere impresionantă, pe care o reproducem aici: Cuvânt înainte al autorului: Iubirea în sonetele lui Shakespeare Personajele iubirii din sonetele lui Shakespeare sunt trei, aşa cum le-a evocat el şi sunt numite „Tânăr chipeș” (Fair Youth), „Poetul rival” (Rival Poet) și „Femeia brunetă” (Dark Lady). Shakespeare exprimă ideea unei iubiri pure si statornice (sonetul 116); ceea ce nu exclude însă luciditatea, realismul, refuzul artificiilor convenționale de stil și al iluzionării voluntare (sonetul 130). Sunt creaţii fascinante, inovative dar lipseşte din toate Anne Hathaway, soţia care i-a fost lui alături vreme de 34 de ani, timp în care el i-a lipsit şi a lipsit-o de cuvenita afecţiune. Prin „Răspunsuri pentru Will” am închegat un dialog peste timp, comemorând 400 de ani de la trecerea sa în nemurire. Vorbesc în acea carte despre orice, mai puţin despre iubirile lui sau dragoste. Am trăit-o pe cea cuvenită mie şi v-o înfăţişez şi lui, şi vouă, acum, aici şi astfel. Prezentul volum nu este un portret liric zămislit de mine ca „Ucenic în dragoste". Acela urmează. Aceste 153 sonete reprezintă cronica unui drum parcurs de eroii lor spre eternitate, descriind împliniri, ezitări, eşecuri, reveniri şi iertările trăite poate şi de Anne în singurătatea ei. Sintagma-titlu „Răspunsuri pentru Anne" – „Sonettina" este întâi de toate un omagiu pentru DRAGOSTE, acest imperiu de frumos infinit, dar şi o bipolară parabolă. ovidiu oana-pârâu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 
0722 486 361
ibooksquare@ibooksquare.ro
Sos. Colentina, nr. 21, sector 2, Bucuresti, Romania
Procesare