Iluziografíi. Roman
20 Lei

Solicita voucher

RO

Iluziografíi. Roman


Editie 2018
1 volume
125 pagini
Editura: eLiteratura
ISBN: 978-606-700-995-8
Sub sibilinicul titlu al acestui volum, Iluziografíi, Domnica Pop trece prin introspecţie lirică spre romanescul încercat în ultimele trei secole de romanul liric şi pateticul puritan, în avatarurile romanului utopic şi în romanul simbolic fără să ne detaşeze de experienţele realului grosier. Intenţionat lipsite de coerenţele didactice ale epicului, Iluziografiile mizează încă pe virtuozitatea rostirii lirice şi nu de puţine ori autoarea se exprimă în sonorităţile poetice care armonizează însă în remember ca modalitate constructivă: Marele ceasornicar al micilor secunde/ Cel care măsoară clipele în unde sau Aşa l-am văzut prima dată pe Isus în iesle, într-o farfurie, dormind într-un os ori băiatul de-atunci s-a pierdut printre oamenii timpului şi trenul a dispărut, a fost aruncat la fier vechi, s-a topit cum s-au topit toate visele mele colosale, mai mari decât puterea realităţii etc. Domnica Pop se mişcă dezinvolt nu numai în structurări epice, ci şi în expresie, la fel de remarcabil construind veritabile reflecţii, reuşind rafinate observaţii psihologice care permit tranşante opoziţii, stări sufleteşti apăsătoare, dar şi imagini viu pastelate – reale disponibilităţi care o recomandă pe autoare şi care se aşteaptă performate în ocazii noi. /Iulian Chivu/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 
0722 486 361
ibooksquare@ibooksquare.ro
Sos. Colentina, nr. 21, sector 2, Bucuresti, Romania
Procesare